خانه اخبار ویژه عکس/ آخرین تمرین تیم ملی برای سهمیه جام جهانی