خانه اخبار ویژه عکس/ آذری جهرمی و پزشکیان در شیراز