خانه اخبار ویژه عکس/ آلمان غربی میزبان نخست وزیر ایران