خانه اخبار ویژه عکس/ آمار عجیب از تعداد خودروهای کشور، ۵۰سال پیش