خانه اخبار ویژه عکس/ آگهی اولین ساندویچی تهران؛ همه چیز با ۵ ریال!