خانه اخبار ویژه عکس/ ابتکار جالب دانش آموزان یک مدرسه برای معلمشان…