خانه اخبار ویژه عکس/ اتفاق باورنکردنی برای سردر تاریخی ایران در یزد