خانه اخبار ویژه عکس/ اتفاق تلخ در فوتبال ایران: بازی با لباس پشت و رو!