خانه اخبار ویژه عکس/ اتفاق عجیبی که در این استان کشور رخ داد