خانه اخبار ویژه عکس/ ادعادی زن ۷۵ ساله: ۵۰ سال است که فقط با آب و نوشابه زنده‌ام