خانه اخبار ویژه عکس/ ارسال ۶۰۰ بالن آشغال دیگر از کره‌شمالی به جنوبی