خانه اخبار ویژه عکس/ ازدحام جمعیت برای عکس گرفتن با هادی چوپان در حرم امام رضا(ع)