خانه اخبار ویژه عکس/ از پوستر تبلیغاتی متفاوت پزشکیان رونمایی شد