خانه اخبار ویژه عکس/ استایل عجیب یک مهمان خارجی در وزارت خارجه