خانه اخبار ویژه عکس/ استقبال عجیب از شهردار زنجان در یک مدرسه قرآنی