خانه اخبار ویژه عکس/ استقبال گرم مردم هند از رونالدینیو