خانه اخبار ویژه عکس/ استوری تازه میترا رفیع با نقل قولی از یک فیلسوف