خانه اخبار ویژه عکس/ استوری متفاوت رسول خادم برای حادثه تروریستی کرمان