خانه اخبار ویژه عکس/ اسرائیل تصویری از «محمد ضیف» منتشر کرد