خانه اخبار ویژه عکس/ اقدام تحسین برانگیز ۴۳ زن در کاشان