خانه اخبار ویژه عکس/ اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران جمی