خانه اخبار ویژه عکس/ اوسمار در ۱۲۰ ساعت از عرش به فرش رسید!