خانه اخبار ویژه عکس/ اولین ازدواج دو وزنه‌بردار در ایران