خانه اخبار ویژه عکس/ اولین استوری خوان کارلوس برای پرسپولیس