خانه اخبار ویژه عکس/ اولین سردیس شهید رئیسی که پُربازتاب شد