خانه اخبار ویژه عکس/ اوکراین موشک منفجرنشده کینژال را خنثی کرد