خانه اخبار ویژه عکس/ اینستاگرام پیرمرد رشتی که در بازار آواز می‌خواند و می‌رقصید، مسدود شد