خانه اخبار ویژه عکس/ این خروس روزی ۳ تخم می‌گذاشت!