خانه اخبار ویژه عکس/ این سبزی بهاره، درمان کبد چرب است