خانه اخبار ویژه عکس/ این مقبره‌ پر از طلسم مار است!