خانه اخبار ویژه عکس/ بار متفاوت یک زن در فرودگاه امام خمینی سوژه شد