خانه اخبار ویژه عکس/ برخورد ماشین حمل زباله با ۱۲ خودروی دیگر حادثه آفرید