خانه اخبار ویژه عکس/ برخورد گرم ژوزه مورینیو با سردار آزمون