خانه اخبار ویژه عکس/ برگزاری تمرین تیم ملی با حضور سردار آزمون