خانه اخبار ویژه عکس/بلایی که مسافران در تعطیلات بر سر طبیعت آوردند