خانه اخبار ویژه عکس/ بنر متفاوت یکی از عزاداران مشهدی حاشیه‌ساز شد