خانه اخبار ویژه عکس/ ترلان پروانه در کنار شهاب حسینی ۱۸ سال قبل