خانه اخبار ویژه عکس/ تعداد دندان‌های این حیوان ۳۷ برابر انسان است!