خانه اخبار ویژه عکس/تعطیلی ۲ کافه معروف مشهد به خاطر حجاب