خانه اخبار ویژه عکس/ تغییر آشکار رابعه اسکویی در یک فیلم