خانه اخبار ویژه عکس/تغییر چهره مهدی «پس از باران» بعد از ۲۳ سال