خانه اخبار ویژه عکس/ تفاوت قیمت‌ها در شروع به کار پزشکیان و رئیسی