خانه اخبار ویژه عکس/ تفریح و خوشگذرانی احمدرضا عابدزاده و پسرش