خانه اخبار ویژه عکس/ تمرینات مرموز حسن یزدانی در جویبار