خانه اخبار ویژه عکس/ تمرینات ویژه سیدحسین حسینی در کنار دخترش