خانه اخبار ویژه عکس/ تهران‌گردی مربی برزیلی پرسپولیس و همسرش