خانه اخبار ویژه عکس/ توییت معنادار و جدید حساب رهبری به زبان عبری