خانه اخبار ویژه عکس/ توییت پزشکیان بعد از سفر به اهواز