خانه اخبار ویژه عکس/ ثبت کم‌نظیر از شکار گرگ خاکستری در خراسان