خانه اخبار ویژه عکس جدید کمالِ سریال «در پناه تو» در ۸۹ سالگی